2022-07-17

والدین ورزشی خوب

والدین ورزشی خوب ۱.مربی فرزند […]
2021-11-23

اشتراک سالیانه وبسایت Chess.com

خرید قانونی اشتراک سالیانه وبسایت […]
2020-12-11
یودیت پولگار

مصاحبه پولگار با خبرگزاری فرانس پرس 1399/09/21

هنگامی که یودیت پولگار سریال […]
2020-06-24

خوب بد زشت تمرین شطرنج 1399/04/04

به قلم سوزان پولگار   […]
2020-06-21

چرا شطرنج؟ 1399/04/01

چرا شطرنج را انتخاب می‌کنیم؟ […]