2023-09-23

فرم ثبت‌نام چهارمین دوره “جام مهر” فیل‌خوب

چهارمین دوره “جام مهر” فیل‌خوب […]
2023-09-23

تیم فیل‌خوب در جام باشگاه‌های جهان

جام باشگاه‌های جهان از تاریخ […]
2023-09-23

2 جام برنزی در لیگ نوجوانان ایران

هنرجویان پر تلاش فیل‌خوب در […]
2023-05-30

فرم ثبت‌نام اولین دوره جام “فیل برنده”

اولین دوره جام “فیل برنده” […]
2023-05-27

4 مدال کشوری در 2 روز

مسابقات قهرمانی رده‌های سنی کشور […]
2023-04-17

استخدام مربی در فیل‌خوب

مدرسه شطرنج فیل‌خوب جهت تکمیل […]
2023-04-16

پایان چهارمین دوره جام رمضان فیل‌خوب

چهارمین دوره جام رمضان فیل‌خوب […]
2023-04-04

فرم ثبت‌نام چهارمین دوره “جام رمضان” فیل‌خوب

چهارمین دوره “جام رمضان” فیل‌خوب […]
2023-04-04

پایان چهارمین دوره جام نوروز فیل‌خوب

چهارمین دوره جام نوروز فیل‌خوب […]
2023-04-04

26 فیل‌خوب، 26 مدال

مسابقات قهرمانی رده‌های سنی استان […]
2023-02-28

فرم ثبت‌نام چهارمین دوره “جام نوروز” فیل‌خوب

چهارمین دوره “جام نوروز” فیل‌خوب […]
2023-02-25

دومین دوره جام فیل برگزیده

دومین دوره جام “فیل برگزیده” […]
2023-02-25

کارگاه آموزشی و سیمولتانه اساتید بزرگ “پوریا درینی و سید خلیل موسوی”

این رویداد با حضور 40 […]
2022-12-23

گزارش مسابقات دومین دوره جام یلدا

  دومین دوره جام یلدای […]
2022-11-03

فرم ثبت‌نام اولین دوره لیگ فیل‌خوب

اولین دوره لیگ فیل خوب […]
2022-11-03

گزارش مسابقات سومین دوره جام مهر فیل‌خوب

سومین دوره جام مهر فیل‌خوب […]
2022-09-17

فرم ثبت‌نام سومین دوره جام مهر فیل‌خوب

  سومین دوره جام مهر […]
2022-07-17

والدین ورزشی خوب

والدین ورزشی خوب ۱.مربی فرزند […]
2022-05-05

گزارش مسابقات دومین دوره قهرمانی فیل‌خوب

دومین دوره قهرمانی فیل‌خوب از […]
2022-04-22

مدال باران هنرجویان فیل‌خوب

مسابقات قهرمانی رده‌های سنی استان […]